Freeswerken

Frezen met een standaardtrommel

De onderlinge beitelafstand bedraagt 15mm

Top- en onderlagen frezen

Om de levensduur van een weg te verhogen kan er geopteerd worden voor het afzonderlijk affrezen van zowel de top -als de onderlagen. Hiervoor is het frezen een ideale oplossing aangezien op deze manier het asfalt van de top en de onderlaag niet vermengd wordt.

Opbraak

Een andere toepassing is het frezen voor opbraak om zo de volledige rijweg te saneren. Zo kan in 1 freesgang tot 30 cm weg gefreesd worden.

Uitvlakken

Voor de kwaliteit en duurzaamheid van een nieuwe laag asfalt is het van belang dat deze overal dezelfde dikte heeft. Daarvoor moet de onder grond vlak zijn. Na het zorgvuldig inmeten van het reliëf van het oude wegdek en het bepalen van het nieuwe langsprofiel, wordt een nieuw vlak gefreesd. Afhankelijk van de eisen gebeurt dat via een draad langs de weg, een laserstraal of een uiterst nauwkeurige computermeting.

Brugdekken frezen

Het frezen van een brugdek vraagt kennis, ervaring en vooral uiterste zorgvuldigheid. Een brug is opgebouwd uit beton en wapening en is daarna voorzien van een asfaltlaag. Bij het frezen is het essentieel om uitsluitend het asfalt te verwijderen. Indien ook een deel van het beton wordt verwijderd, kan er een te beperkte dekking op de wapening overblijven. Dit vermindert de veiligheid en de kwaliteit van de brug.

Aanzetten frezen

Het verhogen van een weg met nieuw asfalt betekent dat er ook iets gedaan moet worden aan de aansluiting met andere wegen, afritten, stoepen en bermen. Voor een vloeiende overgang zorgen zogenaamde aanzetten. Het overlagen van een laag asfalt met nieuw asfalt, zal met het frezen van een aanzet een vloeiende overgang krijgen tussen het oude en het nieuwe asfalt.

Sleuven frezen

Sleuven frezen wordt gebruikt wanneer slechts een gedeelte van het wegdek opgebroken wordt en de rest onbeschadigd moet blijven liggen. Dit is uitstekend geschikt voor diverse opdrachten. Te denken valt aan het frezen van sleuven voor kavels en trottoirbanden, de reparatie van rij-ijzers of het aanleggen van riolering. Het zagen van asfalt wordt veelal toegepast om scherpe kanten te creëren of wanneer frezen niet mogelijk is.

Mengfrezen

Het affrezen van verhardingen en/of funderingen zonder het freesmateriaal op te laden. Het gemengde granulaat blijft in het baanbed liggen en dient als nivelleringsmateriaal.

 

Demarkeren

Oud asfalt is ook een grondstof. Om het te kunnen hergebruiken moet het onvervuild zijn. De markering op het wegdek vormt echter afval en zal dus gescheiden moeten worden. Voor dit freeswerk worden smallere machines ingezet eventueel uitgerust met een fijne rol, voorzien van veel beitels. Hier kan toch een relatief hoge snelheid en dus een hoge productiviteit worden bereikt.

Multiplex

Het multiplex-aftastsysteem bestaat uit 3 meetpunten over de totale lengte van de freesmachine. Van deze 3 meetpunten wordt een gemiddelde waarde bepaalt zodat er nauwkeuriger freesprofiel wordt bekomen.